Van binnen

In april 1995, vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog, werd een herinneringsboek gepubliceerd over Bergen-Belsen, het beruchte concentratie-kamp. Het bevat de namen, geboortedata en -plaatsen, en ook de data van overlijden of bevrijding van een groot aantal gevangenen. Omdat de SS vlak voor de bevrijding van Bergen-Belsen de registratie van de gevangenen vernietigde is dat boek verre van compleet.

In mijn geval was er geen vermelding van overlijden of bevrijding, er was slechts een lege ruimte bij mijn naam. In het licht van de geschiedenis was ik zo’n vijftig jaar lang vermist. En zo de meesten van mijn familie werden omgebracht in Sobibor, Auschwitz en Bergen-Belsen, en ik zelf geen kleinkinderen heb, noch broers of zussen met kleinkinderen, zal mijn familielijn ophouden te bestaan. Volledige vergetelheid, een ondraaglijke gedachte. Er is nu al bijna geen levende ziel die ze heeft gekend, of hen zelfs maar herinnert. Misschien dat door het verhaal dat ik in dit boek vertel zij iets langer ‘in leven’ blijven. Doch dat is al wat ik kan doen: enkele sporen achter laten.

• Hoofdstukken:

1.     EARLY YEARS
2.     LOST YEARS
       2.1    UNDERGROUND AND PRISON
       2.2    WESTERBORK
       2.3    BERGEN-BELSEN
       2.4    THE LOST TRANSPORT
3.    COMING BACK…TO WHAT?
4.    THE AMERICAN DREAM
       4.1    TWO MARRIAGES AND ONE CHILD
5.    SINGING YEARS
       5.1    AMSTERDAM
       5.2    BERLIN
       5.3    BACK TO BERLIN
       5.4    CHARLES OR MR (MAYBE NOT SO) RIGHT
       5.5    PARADISO SECONDO LOCARNO
6    ABOUT COMPASSION

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.