Impressum

Titel: Why the Horses?
Auteur: Marion B. Bienes

Taal: Engels

Prijs: € 19,90 – voor prijs inclusief verzendkosten, zie [Bestellen]

Gedrukt en gebonden in Nederland door GVO Printers | Ponsen & Looijen, Ede, februari 2012.

Geredigeerd door M. Ariel McMahon.

Omslag: 200 grs/m gelamineerde soft-cover
Formaat: 170 x 240 mm
Binnenwerk papier: Hv Silk Mc 100 grs/m
Aantal pagina’s: 302

ISBN/EAN 978-90-6464-541-9
NUR 402 – waargebeurde verhalen

Eerste druk, uitgegeven in eigen beheer. Dit werk is auteursrechtelijk beschermd © 2012. Niets van de pagina’s van de uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Copyright © Marion Bienes – Netherlands, Michael Horowitz – Israel, Adrie van Steijn – Netherlands.

Op dit artikel kan niet (meer) gereageerd worden.